BreadcrumbsPropozície DilongStar 2017

                  PROPOZÍCIE CELOSLOVENSKEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE DilongStar 2017

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v spoluprácu s mestom Trstená a podporou Vyšegradského fondu organizuje 10. ročník v speve modernej piesne DilongStar. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl v rámci Slovenska.  Do projektu sú prizvaní aj speváci z partnerských škôl z Česka, Poľska a Maďarska. Prihlásiť sa je možné do 1. marca 2017. Finále bude v Trstenej 5.-6. mája 2017. Viac informácii nájdete na stránke súťaže: http://dilongstar.zsdilong.sk/ 

      Hlavným cieľom, vychádzajúc z učebných osnov, je dovŕšiť osobnostný rozvoj žiakov na elementárnej úrovni a to  na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu a celkovému kultúrnemu rastu osobnosti.

Vedľajšími cieľmi sú:

- aby si žiaci overili, zdokonalili  svoje komunikačné schopnosti, úroveň techniky

  spevu t.j. správna výslovnosť a artikulácia, intonácia...

- netradičným spôsobom vzbudiť u detí záujem o hudobnú výchovu

- naučiť ohodnotiť seba, porovnať seba s inými žiakmi

- dať deťom možnosť reprezentovať svoju osobnosť na verejnosti

- zviditeľniť spevácke talenty a školu, ktorú navštevujú

- naučiť sa zvládnuť trému a odbúrať strach s vystupovania pred väčším  množstvom ľudí aj inde, ako len v triednom kolektíve

- zdokonaliť sa pri práci s IKT tvorbou prezentácií a publikovaním na webe

Kategórie pre spevákov:

  1. kategória sólo:   /1.- 4. ročník ZŠ
  2. kategória sólo:   /5.- 7. ročník ZŠ
  3. kategória sólo:   /8.- 9. ročník ZŠ
  1. kategória duet:   /1.- 4. ročník ZŠ
  2. kategória duet:   /5.- 7. ročník ZŠ
  3. kategória duet:   /8.- 9. ročník ZŠ

 Každá z 30 prihlásených škôl sa má možnosť dostať do samotného finále a stať sa  víťazom DilongStar.

Prihlásiť sa môžete od 1. decembra 2016 do 1. marca 2017 vyplnením prihlášky.

 

Súťažiaci budú súťažiť v speve modernej piesne.

              Víťaz bude určený za kategóriu

 

POROTA vo finále:

      Členovia poroty budú odborníci z oblasti hudby a spevu. Tí budú hodnotiť vo  finálovom kole priamo v meste Trstená.

Ďalšie informácie o porote budú zverejnené na stránke speváckej súťaže, ešte stále je to v štádiu vybavovania:    http://dilongstar.zsdilong.sk/

V priebehu súťaže prebehnú na školách výberové kolá. Z každej kategórie môže škola poslať do finále len jedného speváka, v duete jednu dvojicu. V rámci finálového pobytu je pre spevákov a pedagógov pripravovaný odborný seminár zameraný na didaktiku spevu.

 Celoslovenské finálové kolo:  5.- 6. máj 2017 
Do úzkeho finále postúpia  traja speváci z každej kategórie. Výber bude prebiehať spomedzi všetkých  finalistov v semifinále- piatok 4. mája 2017. V sobotu 5. mája   odspieva 18 spevákov v hlavnom finálovom programe v kategórii sólo a duet. Porota určí víťaza  DilongStar 2016 v každej kategórii prvé tri miesta.  Finalisti odspievajú pred verejnosťou a odbornou porotou, za prítomností pozvaných hostí zo sveta showbiznisu. 

Cez finálový pobyt hradíme ako organizátori stravu súťažiacim a vyučujúcemu, ktorý sprevádza spevákov. Ostatné sprievodné osoby budú mať možnosť doobjednania stravy tesne pred finále za poplatok. Ubytovanie bude zabezpečené pre všetkých bez poplatku v priestoroch našej školy. Cestovné  uhrádza vysielajúca organizácia. Zahraniční hostia budú mať cestovné a ubytovanie uhradené z projektu Visegrad Fund. Pri registrácii vo finále v Trstenej zaplatia súťažiaci štartovné, za každého finalistu  5€.  

      Tešíme sa na vaše zapojenie do súťaže a spoluprácu s vami pri hľadaní speváckych talentov 2016.

Záznam z posledného finále DilongStar 2016

Záznam z vystúpenia našej speváčky a víťazky Anetky Pitoňákovej, ktorá dostala vďaka účinkovaniu v súťaži DilongStar možnosť spievať v priamom prenose STV v programe Hodina deťom so speváčkou Kristínou.

 Kontakty

 Koordinátor súťaže, na ktorého  sa môžete v prípade otázok obrátiť:

Mgr. Pallo Peter

tel.: 0905 913 719

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    

 Finančný a projektový manažér  súťaže, na ktorého  sa môžete v prípade otázok  obrátiť:

 Riaditeľka školy

PhDr., Ing. Magdaléna Zmarzláková

tel.: 0911205658

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO