BreadcrumbsPrihlásené školy

Do 10. ročníka speváckej súťaže DilongStar 2017 sa prihlásili nasledovné školy:

Partnerské šoly zo susedných štátov, ktorých účasť je zabezpečená vďaka podpore Vyšegrádskeho fondu

Za Českú republiku  prídu speváci, ktorých výber má pod záštitou nezisková organizácia:

Trendum, o.p.s.

 Za Maďarskú republiku  prídu speváci školy:

Damjanich János Általános Iskola

 Za Poľskú republiku  prídu speváci školy:

Zespół Szkół w Podwilku

 

Školy zo Slovenska:

1.   ZŠ s MŠ R. DILONGA Trstená

2.   ZŠ Lietava 

3.   Základná škola Domaniža 103

4.   ZŠ s MŠ Liesek

5.   Centrum voľného času Košice

6.   Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

7.   Základná škola Suchá Hora

8.   Základná škola, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

9.   ZŠ s MŠ Komenského 587/15, Poprad

10. Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie

11. ZŠ POH, Trstená

12. ZŠ s MŠ MPČĽ 35,  Brezno

13. Základná škola Sama Chalupku, Prievidza

14. ZŠ Martina Kukučína, Dolný Kubín

15. Základná škola Nitrianske Rudno

16. ZŠ s MŠ Helcmanovce 

17. Základná škola s materskou školou, Habovka

18. Základná škola Turie

19. Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Žilina

20. ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica 

21. Základná škola v Rovinke, Senec

22. ZŠ s MŠ Vitanová

23. ZŠ s MŠ Hladovka

24. Základná škola Janka Matúšku Dolný Kubín

25. Základná škola Štefana Šmálika Tvrdošín

26. ZŠ Veľká Ida


DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO