BreadcrumbsDilongStar 2008

V trstenej sa konalo finale medzinárodnej speváckej súťaže pod názvom DilongStar, kotrej organizatorom je zakladna skola Rudolfa dilonga v trstenej. Finále prebiehalo dva dni. v prvom kole odspievalo spolu 52 spevákov v dvoch kategóriách, z toho traja z Českej republiky a dvaja z Poľskej republiky.. v prvej kategórii boli zaradené deti od 7 až 10 rokov, v druhej katregórii súťažili speváci vo veku 11 až 16 rokov. výkony súťažiacich boli na profesionálnej úrovni , prihlásené mestá zo slovenska, ako aj susedné štáty poslali to najlepšie. Odborná porota, ktorej predsedom bol profesor belo felix z fakulty UMB potvrdil kvalitu spevákov a stúpajúcu úroveň súťaže, keďže ide už o tretí ročník. napriek tomu musela poorta  vybrat do druheho kola len po päť spevakov z každej kategórie. Program spestrili svojim koncertom speváci Peter Bažík,, Martin Krausz a hosť z českej superstar Michal Hudček.

Ma druhy den sa konalo samotne finale sutaze Dilongstar. Do finale sa prebojovali speváci základných škôl z Dolného  Kubína, Trenčína, Lietavy, Nitrianskeho Rudna, POdvilku Poľská republika, Hladovky, Českej Lipy Česká republika, Levoče, Pezinku a Trstenej. Finalisti boli odmenení okrem hodnotných cien aj možnosťou nahrať CD DilongStar v profesionálnom nahrávacom štúdiu. Oraganizátori súťaže neponechali nič náhode a celá organizácia, či samotná atmosféra súťaže potvrdila jej úroveň a  profesionálnosť. Pvé miesto v kategórii do 10 rokov  získala speváčka Sandra Koláriková z Trenčína v druhej kategórii do 16 rokov  sa  stala víťazkou speváčka  Mária Gašparovičová z Pezinka.

FOTOALBUM


DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO