BreadcrumbsPorota

Členovia poroty budú odborníci z oblasti hudby a spevu. Tí budú hodnotiť vo  finálovom kole priamo v meste Trstená (Slovakia).

Predseda poroty:

Prof. Belo Felix, PhD. profesor na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra hudobnej   

výchovy

Členovia poroty:

1. prof. Miroslava Marčeková učiteľka na konzervatóriu v Bratislave

2. Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.  profesor na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra hudobnej výchovy.

3. Zbormajsterka Iveta Viskupová je v súčasnosti pedagógom zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave.

4. Spevák Ing. Ján Pallo člen  vokálno-inštrumentálna formácie The Hope Gospel Singers and Band, gospelovej kapely Križiaci  a speváckeho zboru Technik.


DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO