BreadcrumbsPropozície 2013

           PROPOZÍCIE CELOSLOVENSKEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE DilongStar2013

 

      Hlavným cieľom, vychádzajúc z učebných osnov, je dovŕšiť osobnostný rozvoj žiakov na elementárnej úrovni a to  na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu a celkovému kultúrnemu rastu osobnosti.

 

Vedľajšími cieľmi sú:

- aby si žiaci overili, zdokonalili  svoje komunikačné schopnosti, úroveň techniky

  spevu t.j. správna výslovnosť a artikulácia, intonácia...

- netradičným spôsobom vzbudiť u detí záujem o hudobnú výchovu

- naučiť ohodnotiť seba, porovnať seba s inými žiakmi

- dať deťom možnosť reprezentovať svoju osobnosť na verejnosti

- zviditeľniť spevácke talenty a školu, ktorú navštevujú

- naučiť sa zvládnuť trému a odbúrať strach s vystupovania pred väčším  množstvom ľudí aj inde, ako len v triednom kolektíve

- zdokonaliť sa pri práci s IKT tvorbou prezentácií a publikovaním na webe

Kategórie:

  1. kategória: rok narodenia /1.- 4. ročník ZŠ/
  2. kategória: rok narodenia /5.- 7. ročník ZŠ, príslušné ročníky 8. roč. gymnázia/
  3. kategória: rok narodenia /8.- 9. ročník ZŠ, príslušné ročníky 8. roč. gymnázia /

 

 Každá z 30 prihlásených škôl sa má možnosť dostať do samotného finále a stať sa  víťazom DilongStar.

Prihlásiť sa môžete do 18. marca 2013 vyplnením prihlášky stiahnutej z web stránky DilongStar a jej zaslaním na meil: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Súťažiaci budú súťažiť v speve modernej piesne. Víťaz bude určený za kategóriu 1. až 3.!!!

 

POROTA vo finále:

     

      Členovia poroty budú odborníci z oblasti hudby a spevu. Tí budú hodnotiť vo  finálovom kole priamo v meste Trstená.

Predseda poroty:

1. Prof. Belo Felix, PhD. profesor na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra hudobnej   

    výchovy

Členovia poroty:

2. prof. Miroslava Marčeková učiteľka na konzervatóriu v Bratislave

      3. Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.  profesor na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra  

          hudobnej výchovy

Ďalšie informácie o porote budú zverejnené na stránke speváckej súťaže:    http://dilongstar.zsdilong.sk/

 

Súťaž prebehne v dvoch kolách:

     

  1. Školské výberové kolo: realizácia do konca mesiaca apríl 2013  na každej prihlásenej škole samostatne. V každej škole sa určia členovia poroty z pomedzi pedagógov školy. Súťažiaci budú spievať akúkoľvek pieseň, môžu aj s hudobným doprovodom. Z každej kategórie sa vyberie jeden víťaz, ktorý postupuje do finálového kola v Trstenej.To znamená, že z každej školy traja speváci.

 

Z realizácie školského kola každá prihlásená škola odošle do konca apríla 2013 na meil: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. prezentáciu formou dokumentu PowerPoint, alebo linkom na videoprezentáciu cez youtube. Túto prezentáciu zverejníme na stránke DilongStar za každú zúčastnenú školu.

 

  1. Celoslovenské finálové kolo:  24.- 25.máj 2013 Do úzkeho finále postúpi po 5 spevákov z každej kategórie. Výber bude prebiehať spomedzi všetkých finalistov v semifinále- piatok 24. mája 2013. V sobotu 25. mája odspieva 15 spevákov v hlavnom finálovom programe. Porota určí víťaza DilongStar 2013 v každej kategórii. Finalisti odspievajú pred verejnosťou a odbornou porotou, za prítomností pozvaných hostí zo sveta showbiznisu.

 

Ceny:

 

      Hodnotnými cenami budú ocenené prvé tri miesta v každej kategórii. (karakoke, mp3 prehrávače a iné hodnotné ceny...)

 

Prosíme dodržať termín prihlášok  a to do 18. marca 2013. Pozorne sa oboznámte s propozíciami. Vašu prihlášku akceptujeme ako záväzné splnenie všetkých podmienok vrátane prezentácie v podobe PowerPoint zo školského kola a účasti vašich finalistov s vlastnými hudobnými podkladmi vo finále v Trstenej.

 

      Z dôvodu obmedzenia financií na tento rok, cez finálový pobyt hradíme ako organizátori stravu len súťažiacim. Sprievodné osoby budú mať možnosť doobjednania stravy tesne pred finále. Ubytovanie bude zabezpečené pre všetkých bez poplatku v priestoroch našej školy. Cestovné  uhrádza vysielajúca organizácia. Pri registrácii vo finále v Trstenej zaplatia súťažiaci štartovné, za každého finalistu  5€.  

 

      Tešíme sa na vaše zapojenie do súťaže a spoluprácu s vami pri hľadaní speváckych talentov 2013. Tento rok máme vynovenú web stránku DilongStar, ktorá sa priebežne doplní o ďalšie informácie a archív. Upustili sme od internetového hlasovania, ktoré robilo problémy nejednej prihlásenej škole.

 

Kontakty

 

      Koordinátor súťaže, na ktorého  sa môžete v prípade otázok obrátiť:

 

Mgr. Pallo Peter

tel.: 0905 913 719

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    

 

 Finančný a projektový manažér  súťaže, na ktorého  sa môžete v prípade otázok obrátiť:

 

        Riaditeľka školy

Ing. Magdaléna Zmarzláková

tel.: 0911205658

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.      

 

V prípade tvorby hudobných podkladov a nahrávok spevákov sa možete obrátiť na:

 

Mgr.  Mária Laceková/Strapcová  Tel.: 0907617047

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO