BreadcrumbsŠkolské kolo ZŠRD 2014

Školské kolo speváckej súťaže DilongStar

Dňa 30. apríla 2014 sa na našej škole uskutočnilo v poradí už  8. kolo školskej speváckej súťaže Dilongstar. Tento projekt  sa realizuje aj vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje nadácia pre deti Slovenska. V najväčšom počte sa zapojili aj naši najmladší žiaci - prváci a pustili s vervou do boja o pekné ceny, ktoré si pre víťazov pripravili usporiadatelia. Porota pochválila všetkých a tí, čo nevyhrali hlavné ceny, si za svoju snahu odniesli aspoň sladkú odmenu. POSTUPUJÚCI speváci do Celoslovenského finálového kola 23.24. 5. 2014:

1.      kategória Vladko Baruta (4.A)
2.      kategória Zuzana Motýľová (7.A)

1. kategória DUET  Emmka Pallová (3.A) a Lea Štrbová (4.A)
2. kategória DUET  Terézia Pallová (6.A) a Klaudia Dzureková (6.A)

FOTOALBUM

Pozrite si zostrih:DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO