BreadcrumbsPropozície DilongStar 2014

                  PROPOZÍCIE CELOSLOVENSKEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE DilongStar 2014

      Hlavným cieľom, vychádzajúc z učebných osnov, je dovŕšiť osobnostný rozvoj žiakov na elementárnej úrovni a to  na základe prehĺbenia citlivosti k hudbe, spevu a celkovému kultúrnemu rastu osobnosti.

 

Vedľajšími cieľmi sú:

- aby si žiaci overili, zdokonalili  svoje komunikačné schopnosti, úroveň techniky

  spevu t.j. správna výslovnosť a artikulácia, intonácia...

- netradičným spôsobom vzbudiť u detí záujem o hudobnú výchovu

- naučiť ohodnotiť seba, porovnať seba s inými žiakmi

- dať deťom možnosť reprezentovať svoju osobnosť na verejnosti

- zviditeľniť spevácke talenty a školu, ktorú navštevujú

- naučiť sa zvládnuť trému a odbúrať strach s vystupovania pred väčším  množstvom ľudí aj inde, ako len v triednom kolektíve

- zdokonaliť sa pri práci s IKT tvorbou prezentácií a publikovaním na webe

 

Kategórie:

  1. kategória:      rok narodenia /1.- 4. ročník ZŠ/
  2. kategória:      rok narodenia /5.- 7. ročník ZŠ,      príslušné ročníky 8. roč. gymnázia/
  3. kategória: rok      narodenia /8.- 9. ročník ZŠ, príslušné ročníky 8. roč. gymnázia /
  4. DUET      /dvojice spevákov, nie je podmienka z jednej školy, ani vek spevákov/

 

 Každá z 30 prihlásených škôl sa má možnosť dostať do samotného finále a stať sa  víťazom DilongStar.

Prihlásiť sa môžete od 28 januára 2014 do konca februára 2014 vyplnením prihlášky v prílohe meilu alebo stiahnutím z web stránky DilongStar a jej zaslaním na meil: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Súťažiaci budú súťažiť v speve modernej piesne.

              Víťaz bude určený za kategóriu

 

POROTA vo finále:

      Členovia poroty budú odborníci z oblasti hudby a spevu. Tí budú hodnotiť vo  finálovom kole priamo v meste Trstená.

Predseda poroty:

1. Prof. Belo Felix, PhD. profesor na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra hudobnej   

    výchovy

Členovia poroty:

2. prof. Miroslava Marčeková učiteľka na konzervatóriu v Bratislave

3. Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.  profesor na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra  hudobnej výchovy

Ďalšie informácie o porote budú zverejnené na stránke speváckej súťaže:    http://dilongstar.zsdilong.sk/

4. Hosť finále:  Peter Cmorík  http://www.pcband.sk/

Súťaž prebehne v dvoch kolách:

  1. Školské výberové kolo: realizácia do konca mesiaca marec 2014       na každej prihlásenej škole samostatne. V každej škole sa určia      členovia poroty z pomedzi pedagógov školy. Súťažiaci budú spievať      akúkoľvek pieseň, môžu aj s hudobným doprovodom. Z každej kategórie sa vyberie jeden víťaz, ktorý      postupuje do finálového kola v Trstenej. To znamená, že z každej      školy traja speváci.

 

Z realizácie školského kola každá prihlásená škola odošle do konca apríla 2014 na meil: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. prezentáciu formou dokumentu PowerPoint, alebo linkom na videoprezentáciu cez youtube. Túto prezentáciu zverejníme na stránke DilongStar za každú zúčastnenú školu.

 

  1. Celoslovenské finálové kolo:  23.- 24. máj 2014 Do úzkeho finále postúpi po
         5 spevákov z každej kategórie. Výber bude prebiehať spomedzi všetkých      finalistov v semifinále- piatok 23. mája 2014. V sobotu 24. mája      odspieva 15 spevákov v hlavnom finálovom programe. Porota určí víťaza      DilongStar 2014 v každej kategórii. Finalisti odspievajú pred      verejnosťou a odbornou porotou, za prítomností pozvaných hostí zo      sveta showbiznisu. Hlavným hosťom programu bude Peter Cmorík.

 

Ceny:

 

      Hodnotnými cenami budú ocenené prvé tri miesta v každej kategórii. (karakoke, mp3 prehrávače a iné hodnotné ceny...)

Prosíme dodržať termín prihlášok  a to do 15. februára 2014. Pozorne sa oboznámte s propozíciami. Vašu prihlášku akceptujeme ako záväzné splnenie všetkých podmienok vrátane prezentácie v podobe PowerPoint zo školského kola a účasti vašich finalistov s vlastnými hudobnými podkladmi vo finále v Trstenej.

 

Cez finálový pobyt hradíme ako organizátori stravu súťažiacim a vyučujúcemu, ktorý sprevádza spevákov. Ostatné sprievodné osoby budú mať možnosť doobjednania stravy tesne pred finále. Ubytovanie bude zabezpečené pre všetkých bez poplatku v priestoroch našej školy. Cestovné  uhrádza vysielajúca organizácia. Pri registrácii vo finále v Trstenej zaplatia súťažiaci štartovné, za každého finalistu  5€.  

      Tešíme sa na vaše zapojenie do súťaže a spoluprácu s vami pri hľadaní speváckych talentov 2014.

 Kontakty

 Koordinátor súťaže, na ktorého  sa môžete v prípade otázok obrátiť:

Mgr. Pallo Peter

tel.: 0905 913 719

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    

 Finančný a projektový manažér  súťaže, na ktorého  sa môžete v prípade otázok  obrátiť:

 Riaditeľka školy

PhDr., Ing. Magdaléna Zmarzláková

tel.: 0911205658

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.      

 

 

 

 

„Tento projekt sa realizuje aj vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska“

 

 

 


DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO