BreadcrumbsPorota 2014

Členovia poroty budú odborníci z oblasti hudby a spevu. Tí budú hodnotiť vo  finálovom kole priamo v meste Trstená (Slovakia).

Predseda poroty:

Prof. Belo Felix, PhD. profesor na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra hudobnej   

výchovy

Členovia poroty:

1. prof. Miroslava Marčeková učiteľka na konzervatóriu v Bratislave

2. Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.  profesor na Pedagogickej fakulte UMB, Katedra hudobnej výchovy.

3. Hosť programu: Peter Cmorík http://www.pcband.sk/

 


DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO