BreadcrumbsDomov

DilongStar 2014

Tento rok prebieha 8. ročník speváckej súťaže DilongStar 2014. Do súťaže sa tento rok prihlásilo rekordných 31 škôl a CVČ zo Slovenska.  V mesiacoch marec- apríl 2014 prebiehajú na školách výberové kolá. Finále je naplánované na 23.- 24. máj 2014 v Trstenej. Propozície súťaže sú pozmenené, tento ročník bude obohatený o kategóriu DUET, ponúkame vám preto dosť priestoru na to, aby sa dvojice našli a spoločne zladili. Tešíme sa na spoluprácu.

Hlavným hosťom vo finále bude spevák  Peter Cmorík.


„Tento projekt sa realizuje aj vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska“

 


DILONGSTAR ZŠ R. Dilonga LEGO